No.1⭐Marathi Love Story Site

पाणी, प्राणी आणि खरं प्रेम हे दुर्मिळ होत चाललं आहे. तरी खर प्रेम म्हणजे एक कल्पनाच. आणि कथा सुद्धा हि त्या लेखकाची कल्पनाच असते. भविष्यात जेव्हा खरं प्रेम लोक शोधतील तेव्हा त्यांना या माझ्या कथा खऱ्या प्रेमाचा अनुभव देतील. पुढच्या भविष्याची तरतूद म्हणून या कथा मी लिहून ठेवत आहे. - अजिंक्य अरुण भोसले.

bye..!
मी दुसरा
एक होत प्रेम !
HIS W I F E
हुंदके देणारं मन !
सफर
तुझ्या लग्नात मी.
ओह फ्रिडा
प्रेमाची शप्पथ आहे तुला सिजन ०८